POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SOCIETATII DT SOCIETY S.R.L.

Cuprins

1. Introducere

Confidentialitatea datelor cu caracter personal reprezinta una din preocuparile principale in cadrul societatii DT SOCIETY S.R.L. Ca atare, dorim sa asiguram cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram in activitatea noastra curenta.

Intrucat in desfasurarea activitatii este necesar sa prelucram o serie de date cu caracter personal cu predilectie in raport de specificul obiectului nostru de activitate –activitati de consultanta pentru afaceri si management– dorim sa oferim asigurari ca prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparentei si securitatii datelor cu caracter personal. Aceasta politica de confidentialitate este menita sa va ajute sa intelegeti ce date colectam, de ce le colectam si ce facem cu ele.

Va rugam sa consultati informatiile din prezentul document deoarece acesta exprima politica Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.1. Operatorul de date cu caracter personal in relatia cu dvs.

Operatorul de date cu caracter personal in relatia cu datele personale furnizate de dvs. este societatea DT SOCIETY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. George Enescu 11-13, Bucuresti.

1.2. Cui i se aplica aceasta Politica de Confidentialitate?

Prezenta Politica de Confidentialitate se aplica utilizatorilor site-ului nostru https://www.designthinkingsociety.com/, participantilor care se inscriu la cursurile organizate de societatea DT SOCIETY S.R.L. precum si persoanelor din focus grupul participante la cursuri.

1.3. Definitii

 1. date cu caracter personal”- inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. „prelucrare”– inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 3. „operator”- inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.

2. Categorii de date pe care le prelucram

In vederea desfasurarii activitatii putem colecta si procesa urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

In masura in care sunteti vizitator al site-ului nostru si doriti sa ne contactati pentru a ne solicita informatii in legatura cu cursurile organizate veti completa formularul de contact Societatea noastra poate primi de la dumneavostra urmatoarele date: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon precum si alte informatii furnizate cu ocazia completarii formularului de mesaj.

In cazul in care sunteti un utilizator al site-ului care doreste sa se inscrie pentru a participa la unul sau mai multe dintre cursurile organizate de societatea noastra veti completa formularul de inscriere. Societatea noastra poate primi de la dvs. urmatorele date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si alte informatii furnizate cu ocazia efectuarii demersurilor in vederea finalizarii inscrierii, cum ar fi: opinii sau preferinte ale dvs. referitoare la tematica cursului la care v-ati inscris.

In cazul in care sunteti persoana din focus grupul participanta la curs, societatea noastra poate primi de la dvs. urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, informatii referitoare la opiniile dvs. in legatura cu anumite domenii specifice cursurilor pe care le organizam.

Temeiul legal al procesarii datelor cu caracter personal:

 • 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, respectiv datele sunt prelucrate in baza consimtamantului dvs.
 • 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, respectiv datele sunt prelucrate in scopul indeplinirii unor obligatii legale ale Operatorului;
 • 6 alin. (1) lit. f) din GDPR, respectiv datele sunt prelucrate in scopul intereselor legitime urmarite de Operator.

3. Cum colectam datele dvs. cu caracter personal

Colectam datele dvs. cu caracter personal constand in nume, prenume, adresa de e-mail, etc., direct de la dumneavostra, atunci cand, spre exemplu, completati formularul de contact /formularul de inscriere pentru a participa la unul dintre cursurile organizate de societate sau cand ni le transmiteti prin e-mail.

Colectam datele dvs. cu caracter personal constand in nume, prenume, adresa de e-mail etc.  indirect, de la partenerii contractuali, si datele dvs. constand in informatii referitoare la opiniile dvs. in legatura cu anumite domenii specifice cursurilor pe care le organizam, direct, atunci cand sunteti o persoana din focus grupul participanta la curs.

4. Forma stocarii datelor cu caracter personal

Datele personale ale utilizatorilor site-ului nostru sunt stocate in format electronic prin intermediul serverelor, precum si in e-mail si program Excel.

5.  Scopul prelucrarii datelor

Folosim informatiile pe care le colectam de la dvs. in urmatoarele scopuri:

 1. Pentru a comunica cu dvs. si pentru a va solutiona orice probleme sau nelamuriri in legatura cu serviciile pe care le oferim;
 2. Pentru a va inscrie si participa la cursurile organizate de societate;
 3. Participare la cursurile organizate de societate pentru a efectua studii si a emite opinii referitoare la diferite domenii de activitate, in functie de specificul si tematica cursului;
 4. In orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau in orice alt scop pentru care ne- au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respectarea legislatiei in materie.

In situatiile in care vom folosi datele dvs. in alte scopuri decat cele amintite in prezenta Politica ne obligam sa obtinem consimtamantul dvs., cu exceptia cazului in care ne incumba o obligatie legala sau avem un alt temei juridic pentru procesarea datelor.

6. Catre cine dezvaluim informatiile dvs.

Ca regula, informatiile pe care ni le furnizati in calitate de utilizator al site-ului nostru nu pot fi dezvaluite. Cu toate acestea, pot exista situatii in care suntem nevoiti sa facem acest lucru, cum ar fi cazul, spre exemplu autoritati, institutii si organismele publice, in cazul in care acestea ne solicita, in conformitate cu normele fiscale sau cu oricare alte reglementari aplicabile.

Totodata, societatea are dreptul sa dezvaluie, cu buna credinta, datele cu caracter personal sau alte informatii atunci cand apreciem ca este necesara luarea de masuri de precautie impotriva raspunderii, protejarea noastra sau a altora de utilizari frauduloase, abuzive sau ilegale, sa investigam si sa ne aparam impotriva oricaror revendicari sau afirmatii ale tertilor, sa protejam securitatea sau integritatea serviciilor noastre si a oricaror facilitati sau echipamente utilizate pentru a face serviciile disponibile; sa ne protejam drepturile de proprietate sau alte drepturi, precum si siguranta celorlalti ori sa punem in executare contracte.

7. Perioada pentru care vor fi stocate datele dvs. cu caracter personal

In calitate de utilizator al site-ului nostru, datele dumneavoasta vor fi fi stocate pana la finalizarea procesului de informare/solutionare a cererii dvs./finalizarea cursurilor la care v-ati inscris, cu exceptia situatiei in care legea prevede obligativitatea stocarii anumitor date pentru o perioada de timp mai mare.  

In calitate de persoana din focus grupul participanta la cursuri, datele dvs. vor fi stocate pe tot parcursul participarii la cursuri, cu exceptia situatiei in care legea prevede obligativitatea stocarii anumitor date pentru o perioada de timp mai mare.

Vom distruge datele cu caracter personal atunci cand acestea nu vor mai corespunde scopului prelucrarii, oferind garantii cu privire la securitatea acestui proces.

8. Drepturile dumneavostra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile cuprinse in Regulamentul General privind protectia datelor nr. 679/2016, aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului – DT SOCIETY R.L., scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de GDPR si conditiile in care pot fi exercitate drepturile.
 2. Dreptul de accesdreptul de a obtine de la noi, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate si dreptul de acces la aceste date, cu exceptia situatiei in care aceste cereri sunt repetitive sau facute cu vadita rea-credinta;
 3. Dreptul la rectificare – puteti solicita rectificarea datelor personale inexacte.
 4. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – stergerea datelor poate avea loc atunci cand prelucrarea nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege (spre exemplu atunci cand datele nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care au fost procesate). Cu toate acestea, stergerea datelor nu poate avea loc atunci cand procesarea are loc in baza legii;
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – se poate solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 6. Dreptul la opozitie – dreptul sa va opuneti in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele dvs. sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare sau cand prelucrarea are ca temei interesul nostru legitim;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
 8. Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor dvs. personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau va puteti adresa instantelor de judecata.
 9. Dreptul de retragere a consimtamantului – daca temeiul pentru prelucrarea datelor il constituie consimtimantul, va informam ca acest consimtamant poate fi retras in orice moment. Retragerea consimtamantului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii fiind valabila. Cu toate acestea, daca prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor si aceasta poate fi efectuata in baza altor dispozitii juridice, DT SOCIETY R.L. va proceda la o astfel de procesare si va notifica persoanele vizate.
 10. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, atunci cand este cazul;

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata sediului social situat in Bucuresti, sector 1, Str. Popa Savu, nr. 77 sau printr-un e-mail la adresa future@designthinkingsociety.com (modelele de cereri le puteti solicita pe mail sau le puteti gasi la sediul societatii).

In masura in care va veti exercita drepturile de care dispuneti, este posibil ca DT SOCIETY S.R.L. sa va solicite sa va dovediti identitatea, prin comunicarea unui document de identitate sau orice alte informatii necesare in vederea efectuarii unei proceduri prealabile de verificare a persoanei solicitante, in conformitate cu obligatiile legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin.

DT SOCIETY S.R.L., se obliga sa ia in considerare orice solicitare sau plangere primita si sa raspunda intr-un termen rezonabil, astfel incat sa fie respectate dispozitiile legale in materie.

Totodata, in cele ce urmeaza va prezentam termenele de raspuns la solicitari privind drepturile mentionate:

Solicitarea persoanei vizate

Termen pentru raspuns

Dreptul de a fi informat

1.      La momentul la care datele sunt colectate

2.      Cel mai tarziu in termen de o luna – in situatia in care datele cu caracter personal nu sunt furnizate de persoana vizata

Dreptul de acces

O luna

Dreptul la rectificare

O luna

Dreptul de stergere

Fara intarzieri nejustificate

Dreptul de a restrictiona procesarea

Fara intarzieri nejustificate

Dreptul la portabilitate

O luna

Dreptul de obiectie

La momentul primirii obiectiei

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate

Nespecificat – nu are aptitudinea de a fi limitat in raport de specificul activitatii

Pentru a depune o sesizare/reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

Cabinet Presedinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60.

9.  Securitatea datelor cu caracter personal

Urmam standardele cele mai inalte pentru a proteja datele prelucrate, atat in timpul transmiterii catre noi, cat si ulterior acestui moment.

In acest scop am adoptat politici si proceduri de securitate tehnica in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii, alterarii acestora modificarilor neautorizate, a dezvaluirii sau accesului neautorizat si a oricarei alte forme de prelucrare ilegala a datelor personale aflate in posesia noastra.

10. Bresele de securitate

Intrucat politica societatii noastre este de a fi echitabili si de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand avem in vedere actiunile pe care trebuie sa le intreprindem pentru a informa persoanele afectate de incidentul de securitate care este probabil sa rezulte intr-un risc cu privire la drepturile si libertatile persoanelor, in caz de bresa vom notifica atat Autoritatea de supraveghere, cat si persoana sau persoanele vizate despre aceasta incalcare.

11. Schimbari

Politica noastra de confidentialitate se poate schimba din cand in cand, insa ne obligam sa nu va reducem drepturile pe care le aveti in temeiul acestor modificari fara consimtamantul dvs. explicit.

Vom publica orice modificare a politicii de confidentialitate in locuri vizibile pentru a fi usor de identificat actualizarile si pentru a putea lua cunostinta de cuprinsul sau. Vom pastra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidentialitate in arhiva electronica pentru a putea fi oricand revizuite de dvs. printr-o simpla cerere.

Cea mai recente actualizare a prezentei politici a fost la data de 24.05.2018.